Ugdymas

Ugdymas

Pono Karlsono darželis – atviras kiekvienam vaikučiui. Kiekvieną dieną siekiame sukurti aplinką kuo artimesnę namams, kad vaikučiai jaustųsi lyg namuose. Jaukių namų aplinkoje vaikai susipažįsta su jais supančiu pasauliu vis kitu kampu.

Vaikučius ugdome pagal pačių sukurtą ugdymo programą. Per visus mokslo metus vaikas „keliauja“ po pasaulį, taip susipažįsta su įvairiais keliavimo būdais, skirtingais žemynais, pasaulio gyvūnija, augmenija, įvairiomis kalbomis, papročiais bei tradicijomis. Keliaudami po įdomųjį pasaulį vaikas lavina savo vaizduotę, kūrybiškumą, ugdo intelektą, mokosi pažintį jį supantį pasaulį per pojūčius ir jausmus. Kiekvienos kelionės metu jį lydi jo ištikimas draugas – auklėtoja, kuri padeda vaikučiui tobulėti ir skatina jo motyvaciją mokytis ir pažinti jį supantį pasaulį. Auklėtojos planuodamos kiekvienos dienos kelionę nuolatos atsižvelgia į vaikučių poreikius, pomėgius bei gebėjimus.

Darželio tikslas

Įvairiapusis vaikų ugdymas žadinant geras vaiko emocijas per pojūčius, tyrinėjimus, pažinimą.

Vertybės

  • Draugiškas ir palankus vaikams ir darbuotojams mikroklimatas;
  • Pedagoginio meistriškumo ir tobulėjimo siekis;
  • Meilė ir atsakomybė už ugdytinį;
  • Draugiškų santykių palaikymas su ugdytinio šeima;
  • Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka.

Veikla

Vaikai kartu su pedagogais daro įvairiausius eksperimentus, tyrinėja gamtą, tampa matematikos žinovais pastebinčiais matematiką kiekviename žingsnyje, meno žinovais kuriančiais unikalius meno kūrinius, keliautojais, vykstančiais į parkus, drąsiai žygiuojančiais po nepakartojamą pasakų pasaulį bei kulinarais – susipažįstančiais su kulinarinėmis subtilybėmis. Taip pat didelį dėmesį skiriame savo jausmų ir emocijų pažinimui, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų gilinimui.

Kasdienę veiklą galima sekti FACEBOOK!

Papildomi užsiėmimai

Pono Karlsono darželyje vaikučiai  be kasdienių veiklų papildomai lanko muzikos, sporto, suminagaši ir anglų pamokėles, kurias veda savo srities specialistai.

Adaptacija

Apie adaptaciją visų pirma sprendžiame pagal tai, kaip vaikas miega, valgo, kokia jo bendra emocinė būsena. Normalu, kad vaikui atėjus į nepažįstamą aplinką, minėti rodikliai gali kisti:

  • vaikas gali pradėti mažiau, arba atvirkščiai, daugiau valgyti;
  • gali sumažėti miego trukmė, suprastėti jo kokybė;
  • vaikas gali pasidaryti jautresnis, irzlesnis.

Tokie pokyčiai yra normalūs ir tikėtini, o adaptacijos periodui pasibaigus viskas atsistato į savo vėžes. Adaptacija laikoma įveikta, kai vaikas lengvai atsisveikina su tėvais, mielai bendrauja su kitais vaikais bei auklėtojomis, pats susiranda žaislų, pasiima juos ir dalijasi su kitais, pats valgo, gerai miega, o pabudęs ramiai guli lovelėje.